Pillerpall.ee

Ostukäru

Praegu asute:

Pillerpall.ee jõulukampaania 2013.

 1. Kampaania korraldaja on BitterSweet OÜ
 2. Kampaania toimub perioodil 19.11.2013. – 31.12.2013 Eesti Vabariigis.
 3. Kampaanias võivad osaleda kõik vähemalt 18-aastased isikud.
 4. Kampaania auhinnaks on pedaalauto Ferbedo Truck Rutcher - väärtusega €59.60 või Götz-i nukk Elisabeth - väärtusega €59.50 Auhinna võitja saab ise valida - kumba auhinda eelistab.
 5. Kampaanias osalemiseks tuleb sooritada ost e-poest www.pillerpall.ee ja sisestada oma kontaktandmed. Korrektselt sisestatud isikuandmed on eelduseks auhinna kättetoimetamisel.
 6. Loosimisel osalevad kõik ajavahemikul 19.11.2013. – 31.12.2013 e-poes www.pillerpall.ee ostu sooritanud inimesed. Üks registreeritud ost annab ühe hääle.
 7. Auhinnna võitja nimi avaldatakse pillerpall.ee kodulehel hiljemalt loosimisele järgneval kolmandal tööpäeval. Samuti avaldame selle info ka pillerpall.ee uudiskirjas Võitjale teatatakse auhinna võitmisest telefoni või e-maili teel.
 8. Auhind antakse võtjale üle hiljemalt 10. jaanuaril 2014.a.
 9. www.pillerpall.ee kodulehel end registreerinud osaleja kinnitab korraldajale enda kohta esitatud andmete õigsust. www.pillerpall.ee kaudu sisestatud või muul moel BitterSweet OÜ-le edastatud isikuandmeid ei avaldata kolmandatele osapooltele.
 10. Kampaanias ei või osaleda korraldaja, BitterSweet OÜ ning temaga seotud ettevõtete töötajad ega nende perekonnaliikmed.
 11. Kampaania auhinna vastuvõtmist loetakse ühtlasi ka võitjapoolse loa andmisena korraldajale kasutada võitja nime www.pillerpall.ee kodulehel ja uudiskirjas, ilma võitjale selle eest täiendavat tasu maksmata ja vastavat kokkulepet sõlmimata.
 12. Kampaania käigus kampaanias osalejate poolt võidetud auhindu ei asendata võitja nõudmisel teist liiki auhinnaga ega hüvitata võitjale auhinna maksumust rahas, välja arvatud juhul, kui auhind asendatakse teise samaväärse auhinnaga korraldaja otsusel.
 13. Auhindade võitjatele üleandmisega seotud riiklikud maksud tasub korraldaja Eesti Vabariigi seadusandluses sätestatud korras ja tähtaegadel.
 14. Kampaanias osaleja poolt kampaania tingimuste eiramise või korraldajale enda kohta valede või ebatäpsete andmete esitamise korral, samuti muude ebaõnnestumiste korral, mis ei ole tingitud korraldaja süüst, ei vastuta korraldaja kampaanias osaleja auhindade loosimisest või auhinna kätteandmisest kõrvalejäämise eest.
 15. Vääramatu jõu (force majeure) asjaolude ilmnemisel on korraldajal ühepoolne õigus katkestada kampaania ja jätta auhinnad välja loosimata ja/või auhinnad võitjatele üle andmata, teatades sellest koheselt kampaanias osalejatele uudiskirja vahendusel.
 16. Kõik kampaaniast tulenevad vaidlused lahendatakse vastavalt Eesti Vabariigi seadusandlusele.
 17. Kõik pretensioonid seoses kampaania korraldamise ja/või läbiviimisega tuleb saata kirjalikult kampaania korraldaja asukohta Teaduse 1, Saku, 75501 Harjumaa, või e-mailile info@pillerpall.ee
 18. Kampaania lisainfo telefonil 522 6654.

Pillerpall.ee meeskond,
info@pillerpall.ee

 
Pillerpalli blogi
Võrdle tooteid

Ei ole tooteid mida võrrelda

Enimkasutatud otsisõnad

Klubihääletus

Millist tarnemoodust eelistate?